CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Giới hạn và mục đích sử dụng thông tin khách hàng
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Sky and Stars lưu trữ thông tin quý khách để hiển thị trong thông tin đơn hàng, các phiếu giao – nhận hàng và thông tin liên lạc khi có các hoạt động hoặc chương trình liên quan đến Quý khách hàng như sự kiện tri ấn, ra mắt các sản phẩm mới hoặc các thông tin khuyến mại.
2- Phạm vi sử dụng thông tin: Sky and Stars chỉ sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp trong các hoạt động kinh doanh nội bộ công ty.
3- Thời gian lưu trữ thông tin: Sky and Stars lưu trữ thông tin trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh hoặc cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ thông tin khỏi hệ thống. Nếu quý khách hàng có mong muốn xóa thông tin, xin liên hệ qua hotline: 0986.743.557 để được hỗ trợ.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 26 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Khách hàng có thể tự điều chỉnh, cung cấp thông tin cá nhân qua website: www.hoa7ngay.com, hoặc có thể gọi điện vào hotline 0986.743.557 để được hỗ trợ cập nhật và điều chỉnh thông tin.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Sky and Stars cam kết bảo mật thông tin khách hàng; không sử dụng vào những mục đích mà khách hàng không cho phép; không buôn bán hoặc chuyển giao cho những đơn vị khác; Trong trường hợp có yêu cầu bắt buộc từ phía cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách hàng để thông báo và tìm hướng giải quyết chung giữa 3 bên.